Que fem?

Trasllats en ambulància: trasllats de pacients, afectats per una dolència, duts a terme per personal legalment qualificats, amb els millors recursos i alta professionalitat, per que l’experiència sigui del tot satisfactòria.Dispositius de Risc Previsible: Donem cobertura sanitària a tot tipus d’activitats esportives, d’oci, profesionals… tan sigui en espais oberts com en interiors,ja siguin entitats privades com Ens públics.
Trasllat Nacionals i Internacional: repatriacions de pacients a domicili o a centres sanitaris pròxims al domicili, que per circumstancies es troben lluny de la seva zona de convivència habitual.Urgències: Duem a terme l’atenció urgent de pacients, agreujats per una patologia o situació sobrevinguda, per a ser estabilitzats i traslladats al centre sanitari de referència
Flota de vehicles: disposem, com la llei indica, dels vehicles adequats per a cada servei, Suport Vital Bàsic (SVB), Suport Vital Avançat (SVA), Ambulàncies convencionals (A1 i A2) i Vehicles de suport sanitari.